Владини Линкови

Државни органи

Народна Скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs

Председник Републике Србије - www.predsednik.rs

Влада Републике Србије - www.srbija.gov.rs

Народна банка Србије - www.nbs.rs

Министарства Владе Републике Србије

Министарство спољних послова - www.mfa.gov.rs

Министарство унутрашњих послова - www.mup.gov.rs

Министарство финансија и привреде - www.mfp.gov.rs

Министарство одбране - www.mod.gov.rs

Министарство саобраћаја - www.mie.gov.rs

Министарство правде и државне управе - www.mpravde.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - www.mpt.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs

Министарство здравља - www.zdravlje.gov.rs

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине - www.merz.gov.rs

Министарство културе и информисања - www.kultura.gov.rs

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања - www.ekoplan.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике - www.minrzs.gov.rs

Министарство омладине и спорта - www.mos.gov.rs

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација - www.mtt.gov.rs

Агенције и дирекције Владе Републике Србијe

Канцеларија за европске интеграције - www.seio.gov.rs

Агенција за страна улагања и промоцију извоза - www.siepa.gov.rs

Агенција за приватизацију - www.priv.rs

Агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва - www.sme.gov.rs

Безбедносно информативна агенција - www.bia.gov.rs

Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs

Агенција за рециклажу - www.reciklaza.gov.rs

Национална служба за запошљавање - www.nsz.gov.rs

Републички геодетски завод - www.rgz.gov.rs

Републички завод за статистику - webrzs.stat.gov.rs

Републички завод за развој - www.razvoj.gov.rs

Завод за интелектуалну својину - www.zis.gov.rs

Повереник за информације од јавног значаја - www.poverenik.org.rs

Пореска управа - www.poreskauprava.gov.rs

Управа царина - www.carina.rs

Управа за јавне набавке - www.ujn.gov.rs 

Србија

Туристичка организација Србије - www.srbija.travel

Београд

Званична Интернет презентација Београда - www.beograd.org.rs

План града Београда - www.planplus.co.rs

Туристичка организација Београда - www.tob.rs

Нови Сад

Званична Интернет презентација Новог Сада - www.novisad.rs