Услуге

• Примарна улога Почасног Конзулата је промовисање билатералних односа између Републике Србије и провинције Алберте

• Подршка српској заједници у провинцији Алберти у остваривању будућих планова развоја активним учешћем и дијалогом са државним структурама

• Консултације са грађанима и спона са Амбасадом Републике Србије

• Јачање међународног угледа Републике Србије у Провинцији Албертa

• Промовисање културе и традиције кроз разне јавне догађаје

Услуге Нотаризације и Превођења

Овера докумената

Изјаве, Пуномоћи, Овлаштења, Наследничке изјаве, Путна овлаштења за малолетна лица, Овера фотокопија ..

За услуге легализације молимо кликните ОВДЕ!

Званични преводи и судска тумачења

Лични документи (возачке дозволе, радно искуство, образовање, пасоши и друго), Званични преводи за имиграцију (родни листови, венчани листови, доказ о некажњавању, печати у пасошима, документи за Alberta Nominee programe) судска тумачења, превођење у матичним уредима за полагање усменог теста за возачки испит (поседује одобрење специјални број ТИН од Alberta Transportation)