Услуге

• Примарна улога Почасног Конзулата је промовисање билатералних односа између Републике Србије и провинције Алберте

• Подршка српској заједници у провинцији Алберти у остваривању будућих планова развоја активним учешћем и дијалогом са државним структурама

• Консултације са грађанима и спона са Амбасадом Републике Србије

• Јачање међународног угледа Републике Србије у Провинцији Албертa

• Промовисање културе и традиције кроз разне јавне догађаје