Usluge

• Primarna uloga Počasnog Konzulata je promovisanje bilaterlnih odnosa izmedjue Republike Srbije i provincije Alberte

• Podrška srpskoj zajednici u provinciji Alberti u ostvarivanju budućih planova razvoja aktivnim učešćem i dijalogom sa državnim strukturama

• Konsultacije sa građanima i spona sa Ambasadom Republike Srbije

• Jačanje međunarodnog ugleda Republike Srbije u Provinciji Alberti

• Promovisanje kulture i tradicije kroz razne javne događaje

Usluge Notarizacije i Prevođenja

Overa dokumenata

Izjave, Punomoći, Ovlaštenja, Nasledničke izjave, Putna ovlaštenja za maloletna lica, Overa fotokopija ..

Za usluge legalizacije molimo kliknite OVDE!

Zvanični prevodi i sudska tumačenja

Lični dokumenti (vozačke dozvole, radno iskustvo, obrazovanje, pasoši i drugo), Zvanični prevodi za imigraciju (rodni listovi, venčani listovi, dokaz o nekažnjavanju, pečati u pasošima, dokumenti za Alberta Nominee programe) sudska tumačenja, prevođenje u matičnim uredima za polaganje usmenog testa za vozački ispit (poseduje odobrenje specijalni broj TIN od Alberta Transportation)